Hoppa till huvudinnehåll
Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Diarienummer: S2016/07725/SF

Publicerad

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2017–2018. Hälso- och sjukvårdens engagemang i sjukskrivningsprocessen har ökat genom överenskommelserna mellan regeringen och SKL. Regeringen och SKL bedömer att det är angeläget att fortsatt stimulera kvalitetshöjande insatser inom hälso- och sjukvården för att sjukskrivning ska bli en del av vård och behandling.

Ladda ner:

Det handlar bland annat om hur hälso- och sjukvården bidrar till en kvalitetssäker och jämställd sjukskrivningsprocess, utvecklar samverkan/samarbetet med andra berörda aktörer i sjukskrivningsprocessen för att förebygga eller förkorta sjukskrivning samt främjar kvinnors och mäns återgång i arbete.

Mot denna bakgrund är regeringen och SKL överens om att genom denna överenskommelse avsätta 2 888 000 000 kronor 2017–2018 för insatser som bidrar till en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.

Laddar...