Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Bemyndigande att underteckna en överenskommelse inom området psykisk hälsa 2019 Diarienummer: S2019/02872/FS

Publicerad

Regeringen bemyndigar statsrådet Lena Hallengren att underteckna en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inom området psykisk hälsa 2019.

Ladda ner:

Regeringen satsar 1,7 miljarder kronor för att stimulera utvecklingen inom området psykisk hälsa. Pengarna går både till regionerna och kommunerna.