Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Godkännande av en överenskommelse om investering för förbättrade förutsättningar för vårdens medarbetare Diarienummer: S2018/00563/FS

Publicerad

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om investering för förbättrade för­utsättningar för vårdens medarbetare.

Ladda ner:

Regionerna får 3,2 miljarder till medarbetarna inom vården, inklusive 400 miljoner kronor som är öronmärkta för utbildning av specialistsjuksköterskor. Kommunerna får därutöver 100 miljoner för att skapa goda förutsättningar för kommunalt anställd vårdpersonal.