Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

God och nära vård 2020 – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården Diarienummer: S2020/00440/FS

Publicerad

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om God och nära vård 2020 – en omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården.

Ladda ner:

Efter överläggningar har företrädare för Socialdepartementet och SKR tagit fram en överenskommelse mellan staten och SKR om god och nära vård.

För 2020 avsätter regeringen 6 250 000 000 kronor för ändamålet.