Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022 Diarienummer: S2020/09779

Publicerad

Efter förhandlingar mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har staten och SKR träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022.

Ladda ner: