Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021 Diarienummer: S2020/09782

Publicerad

Efter förhandlingar mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har staten och SKR träffat en överenskommelse om jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2021.

Ladda ner: