Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

God och nära vård 2021 - En omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav Diarienummer: S2021/00820

Publicerad

Efter förhandlingar mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har staten och SKR träffat en överenskommelse om God och nära vård 2021

Ladda ner:

För 2021 avsätter regeringen 6 778 000 000 kronor för ändamålet.