Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021 Diarienummer: S2021/05366

Publicerad

Efter överläggningar mellan företrädare för Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har en tilläggsöverenskommelse träffats mellan staten och SKR om insatser för att öka tillgängligheten i hälso- och sjukvården för år 2021.

Ladda ner: