Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Genomförande av vaccinering mot covid-19, 2022 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner Diarienummer: S2021/08206

Publicerad

Efter överläggningar har staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit en överenskommelse om Genomförande av vaccinering mot covid-19, 2022.

Ladda ner: