Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner Diarienummer: S2021/08204

Publicerad

Efter överläggningar har staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit en tilläggsöverenskommelse om Hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022.

Ladda ner: