Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer till Sverige

Publicerad Uppdaterad

Följande fyra ambassadörer överlämnade tisdagen den 31 mars 2015 sina kreditivbrev till H.M. Konungen:

Mr. Kiattikhun Chartprasert, Thailand

Thailands nyutnämnde ambassadör Mr. Kiattikhun Chartprasert är född 1958 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1983. Han har under de senaste åren innehaft bland annat följande befattningar:

 • 2011-2015: Biträdande statssekreterare vid utrikesministeriet
 • 2011: Chef för avdelningen för Södra Asien, Mellanöstern och Afrika vid utrikesministeriet
 • 2007-2011: Generalkonsul vid Thailands generalkonsulat i Sydney

Mr. Ahcene Kerma, Algeriet

Algeriets nyutnämnde ambassadör Mr. Ahcene Kerma är född 1952 och inträdde i utrikesministeriets tjänst i början av 80-talet. Han har de senaste åren innehaft bland annat följande befattningar:

 • 2014-2015: Chef för Afrikaenheten på utrikesministeriet
 • 2009-2014: Chef för sekretariatet för policy och analys hos ministern ansvarig för frågor som rör Nordafrika och Afrika
 • 2004-2009: Algeriets ambassadör på Kuba

Mr. José Júlio Pereira Gomes, Portugal

Portugals nyutnämnde ambassadör Mr. José Júlio Pereira Gomes är född 1952 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1984. Under de senaste åren har han innehaft bl.a. följande befattningar:

 • 2008-2014: Ambassadör i Tjeckien
 • 2005-2008: Biträdande ständig representant för nedrustningsfrågor vid Portugals FN-delegation i Genève
 • 2002-2005: Portugals ambassadör vid Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik i Bryssel

Mr. Hamad bin Mohammed Mubarak Nasser Al Khalifa, Qatar

Qatars nyutnämnde ambassadör Mr. Hamad bin Mohammed Mubarak Nasser Al Khalifa är född 1957 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1986. Han har under de senaste åren innehaft bland annat följande befattningar:

Fakta: Kreditivbrev

Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ett lands statschef för en ambassadör, som är utsedd att representera landet. Kreditivbrevet överlämnas till H.M. Konungen i audiens när den nye ambassadören påbörjar sin tjänst i Sverige.

 • 2012-2013: Qatars ambassadör i Kina
 • 2005-2007: Qatars ambassadör i Djibouti
 • 1998-2003: Chargé d’affaires vid Qatars ambassad i Irak