Sverige erbjuder lån till Ukraina

Publicerad Uppdaterad

Sverige har beslutat att erbjuda Ukraina ett bilateralt lån omfattande 100 miljoner USD. Detta lån tillsammans med vårt politiska stöd till landets oberoende vägval, självständighet och territoriella integritet, bidrar till att stärka Ukraina.

Ukraina befinner sig i en mycket utsatt situation. Den ryska aggressionen i landets östra delar och de stridigheter som pågår sedan ett år tillbaka har spätt på en redan svår ekonomisk kris. Den nya ukrainska regeringen har dock signalerat tydlig reformvilja och satt igång en omfattande omstrukturering av ekonomin.

Internationella valutafonden, IMF, väntas idag besluta om ett ökat stöd till Ukraina. EU-kommissionen har dessutom lagt fram ett förslag till ett tredje makrofinansiellt lån till Ukraina, vilket Sverige välkomnar. Trots detta kvarstår behov av stöd till de genomgripande reformer som landet måste genomföra.

Det är viktigt att även enskilda länder, visar sin tilltro till och solidaritet med Ukraina. Sverige har därför beslutat att erbjuda Ukraina ett bilateralt lån omfattande 100 miljoner USD. Detta lån tillsammans med vårt politiska stöd till landets oberoende vägval, självständighet och territoriella integritet, bidrar till att stärka Ukraina.

De exakta villkoren kommer att beslutas efter att förhandling har skett med Ukraina. Förhoppningen är att lånet kan betalas ut med start i början av 2016.