Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny generalkonsul i Hongkong och Macau

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har idag utsett Helena Storm till generalkonsul i Hongkong och Macau.

Helena Storm tjänstgör för närvarande på enheten för internationell handelspolitik. Hon har tidigare bland annat varit handelsministerns samordnare och tjänstgjort vid ambassaden i Ankara.

Helena Storm tillträder sin nya befattning hösten 2015.