Stockholm China Forum i Kanton fokuserar på Kinas växande roll i världen, geopolitiska kriser, den globala handelsordningen och klimatfrågan

Den 22 till 23 maj äger Stockholm China Forum rum i Kanton, Kina. Det är femtonde gången sedan starten 2007. Kinas växande globala roll utgör en av vår tids viktigaste frågor och forumet har blivit en unik mötesplats för en återkommande, förtrolig dialog om Kina mellan europeiska, amerikanska och kinesiska policy-ansvariga, forskare och näringslivsrepresentanter.

Den 22 till 23 maj äger Stockholm China Forum rum i Kanton, Kina. Det är femtonde gången sedan starten 2007. Kinas växande globala roll utgör en av vår tids viktigaste frågor och forumet har blivit en unik mötesplats för en återkommande och förtrolig dialog om Kina mellan europeiska, amerikanska och kinesiska policy-ansvariga, forskare, journalister och näringslivsrepresentanter.
Liksom tidigare år deltar en rad företrädare för USA:s regering, europeiska utrikesministerier och EU samt forskare vid ledande tankesmedjor och universitet i USA, Europa och Kina.

Näringslivet representeras bland annat av Ericsson. Från Sverige deltar också bland andra Lars Fredén, Sveriges ambassadör i Kina, Helena Sångeland, chef för UD:s Asien- och Oceanienenhet samt Mats Karlsson, Utrikespolitiska Institutets direktör.

Konferensen i Kanton arrangeras i samarbete mellan huvudarrangören, den amerikanska stiftelsen The German Marshall Fund of the United States (GMF), Utrikesdepartementet, Shanghai Institute for International Studies (SIIS) och Guangdong Research Institute for International Strategies (GRIIS).

Stockholm China Forum

Stockholm China Forum tillkom 2006 i dialog mellan GMF, Utrikesdepartementet, forskningsstiftelsen STINT och Riksbankens Jubileumsfond. Det förestående femtonde mötet finansieras av Utrikesdepartementet, GMF, SIIS och GRIIS med stöd av det amerikanska generalkonsulatet i Kanton, PhRMA och Ericsson.