Pressmeddelande

Sverige sluter MoU med Indien om hållbar stadsplanering

Publicerad

Idag undertecknade bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan ett Memorandum of Understanding (MoU) om hållbar stadsplanering med Indien.

– Som Sveriges första stadsutvecklingsminister är jag väldigt glad och stolt över det här samarbetet. Det är viktigt för både Sverige och Indien och gör det möjligt för oss att tillsammans bidra till en globalt långsiktigt hållbar utveckling, säger Mehmet Kaplan.

Samarbetsavtalet mellan Sverige och Indien är en plattform som skapar möjligheter för både svenska och indiska företag, forskare och institutioner. Hur städer planeras och utvecklas, hur trafiklösningar, bostadsbebyggelse och näringsverksamhet samordnas har inverkan på möjligheterna att nå miljömål, hållbar tillväxt och förutsättningarna att skapa goda livs- och boendemiljöer. Samarbetet planeras ske inom frågor som till exempel stadsplanering, markanvändning, avfallshantering, hållbara transportsystem och frågor om vatten och sanitet.

– Stadsutvecklingen är en viktig del av lösningen på flera framtidsutmaningar och något som Sverige byggt upp stor kunskap om. Med det här samarbetet stärker vi näringslivsutvecklingen, ekonomin, sysselsättningen och den hållbara stadsutvecklingen i de båda länderna, säger Mehmet Kaplan.

Kontakt

Hakim Belarbi
T.f. pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00