Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny generalkonsul i Shanghai

Publicerad

Regeringen har utsett ambassadrådet Lisette Lindahl till generalkonsul i Shanghai.

Lisette Lindahl tjänstgör idag som sektionschef för den ekonomiska avdelningen vid ambassaden i Peking. Hon har tidigare tjänstgjort bland annat vid ambassaderna i Sofia, Madrid, Ottawa, Köpenhamn och Washington samt vid FN-representationen i New York.

Lisette Lindahl tillträder sin nya befattning i september i år.

Kontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst