Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer från Australien, Honduras, Sydsudan och Costa Rica

Publicerad

Ambassadörerna från Australien, Honduras, Sydsudan och Costa Rica överlämnade torsdagen den 22 september 2016 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.

H.E. Mr Jonathan Charles William Kenna, Australien

Australiens nyutnämnde ambassadör, Mr Jonathan Charles William Kenna,är född 1960 och började vid utrikesminsiteret 2004. Under de senaste åren har han innehaft bland annat följande befattningar:

2015 – 2016
Biträdande enhetschef vid Indienenheten

2013 – 2014
Andreman vid ambassaden i Bangkok samt Australiens ständige representant till ECOSOC Asia Pacific

2012 – 2013
Studier i thailändska

2010 – 2011
Biträdande enhetschef vid handelsavdelningen

2007 – 2010
Ambassadråd vid Australiens permanenta representation till WTO i Genève 

H.E. Mr Roberto Ochoa Madrid, Honduras

Honduras nyutnämnde ambassadör till Sverige, med säte i Bryssel, Mr Roberto Ochoa Madrid, är född 1959 och har tjänstgjort i utrikesförvaltningen sedan 1990. Ambassadör Ochoa Madrid har arbetat som rådgivare i internationella- och protokollära frågor vid presidentens kansli. De senaste åren har han innehaft bland annat följande befattningar:

2013 – 2016
Understatssekreterare vid utrikesministeriet

2010 – 2013
Politisk chef vid utrikesministeriet

2006 – 2010
Ambassadör i Grekland, Ungern, Cypern och Italien

2000 – 2002
Ambassadör i Israel 

H.E. Mr Majak Philemon Majok Koung, Sydsudan

Sydsudans nyutnämnde ambassadör till Sverige, med säte i Oslo, Mr Majak Philemon Majok Koung, är född 1960 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1986. Han har under sin karriär bland annat innehaft följande befattningar:

2015 – 2016
Sydsudans ambassadör i Norge

2008 – 2015
Chef för EU-enheten vid Sudans utrikesministerium i Khartoum

2004 – 2008
Andreman vid Sudans ambassad i Sverige

1998 – 2000
Ambassadråd vid Sudans ambassad i Bonn  

H.E. Mr José Enrique Castillo Barrantes, Costa Rica

Costa Ricas nyutnämnde ambassadör till Sverige, med säte i London, Mr José Enrique Castillo Barrantes har tjänstgjort vid utrikesministeriet sedan 1987 och har sedan dess innehaft bland annat följande befattningar:

2014 – 2015
Ambassadör i Köpenhamn

2011 – 2014
Costa Ricas utrikesminister

2007 – 2011
Chef för Costa Ricas permanenta representation till Organization of American States i Washington

 

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst