Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer från Bulgarien, Saudiarabien, Somalia och Finland

Publicerad

Fyra ambassadörer överlämnade torsdagen den 12 januari 2017 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.

H.E. Valentin Delchev Poriazov, Bulgarien

Bulgariens nyutnämnde ambassadör är född 1962 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1988. Han har studerat internationella relationer vid universitet i Sofia och har under de senaste åren har han innehaft bland annat följande befattningar:

2014 – 2016 Viceminister vid utrikesministeriet med ansvar för bl.a. bilaterala relationer

2013 – 2014 Ambassadör till utrikesministeriets förfogande

2009 – 2013 Ambassadör i Köpenhamn

2006 – 2009 Chef för politiska avdelningen vid utrikesministeriet

2002 – 2006 Ambassadör i Haag

H.E. Abdulaziz bin Hamoud Al Zaid, Saudiarabien

Saudiarabiens nyutnämnde ambassadör är född 1965 och har examina i statsvetenskap samt diplomati. Under de senaste åren har han innehaft bland annat följande befattningar:

2015 – 2016 Chargé d'affaires vid ambassaden i Wien

2012 – 2015 Andreman vid ambassaden i Köpenhamn

2009-2012 Biträdande kanslichef för bilaterala frågor vid utrikesministeriet

2004 – 2008 Kansliråd vid Amerika- och Oceanienenheten vid utrikesministeriet

2002 – 2004 Andreman, förste sekreterare, vid ambassaden i Warszawa

1998 – 2002 Biträdande Generalkonsul vid Generalkonsulatet i Houston, Texas, USA

H.E. Awale Ali Kullane, Somalia

Somalias nyutnämnde ambassadör har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 2008. Ambassadör Kullane har under de senaste åren innehaft bland annat följande befattningar:

2015 – 2016 Ambassadör vid Somalias ständiga representation vid FN

2015 - 2015 Ministerråd vid Somalias ambassad i Washington DC

2013 - 2015 Ministerråd vid Somalias ständiga representation vid FN

2009 - 2013 Ministerråd/biträdande chef vid Somalias ambassad i Peking

2009 – 2009 Personalchef vid premiärministerns kansli

2008 – 2009 Politisk rådgivare vid premiärministerns kansli

H.E. Matti Anttonen, Finland

Finlands nyutnämnde ambassadör är född 1957 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1987. Han har en magister i ekonomisk geografi och nationalekonomi från Handelshögskolan i Åbo, samt en magister i politisk historia och statsvetenskap från Åbo universitet. Ambassadör Anttonen har under de senaste åren innehaft bland annat följande befattningar:

2013 - 2016 Understatssekreterare för externa ekonomiska relationer

2012 - 2013 Avdelningschef på den handelspolitiska avdelningen

2008 - 2012 Ambassadör i Moskva

2007 Energiambassadör

2002 – 2006 Minister på ambassaden i Washington DC