Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ordförande och ledamöter i public service-kommittén utsedda

Publicerad Uppdaterad

Kulturdepartementet har utsett Sture Nordh till ordförande i kommittén Radio och tv i allmänhetens tjänst (Ku2016:06). Tio ledamöter i kommittén har också utsetts.

Följande personer ingår i kommittén Radio och tv i allmänhetens tjänst:

 • Styrelseordföranden Sture Nordh, ordförande
 • Riksdagsledamoten Angelica Bengtsson, ledamot
 • Riksdagsledamoten Rossana Dinamarca, ledamot
 • Riksdagsledamoten Jan Ericson, ledamot
 • Riksdagsledamoten Erik Ezelius, ledamot
 • Riksdagsledamoten Ida Karkiainen, ledamot
 • Ordförande kultur- och fritidsnämnden Gävle kommun Martina Kyngäs, ledamot
 • Riksdagsledamoten Olof Lavesson, ledamot
 • Riksdagsledamoten Per Lodenius, ledamot
 • Riksdagsledamoten Niclas Malmberg, ledamot
 • F.d. riksdagsledamoten Olle Wästberg, ledamot

Förordnandena gäller från och med den 13 februari 2017 till dess att arbetsuppgifterna i kommittén är slutförda.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 20 december om att tillsätta en parlamentarisk kommitté som bland annat ska utreda ett nytt system för finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst. Kommitténs huvudsakliga uppdrag är att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem som ger programföretagen förutsättningar att utveckla en oberoende verksamhet av hög kvalitet och relevans i det moderna medielandskapet.

Uppdraget ligger i linje med riksdagens tillkännagivande från den 8 april 2015 och ska redovisas senast den 30 september 2017.