Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny ambassadör i Portugal

Publicerad

Regeringen har utsett departementsrådet Helena Pilsas Ahlin till ambassadör i Lissabon.

Helena Pilsas Ahlin tjänstgör idag på Utrikesdepartementets personalenhet med ansvar för UD:s diplomatprogram. Hon har tidigare varit Stockholmsbaserat sändebud i Bulgarien och även tjänstgjort bl.a. vid ambassaden i Tallinn och som chef för nordisk-baltiska gruppen på UD:s EU-enhet.
Helena Pilas Ahlin tillträder sin nya befattning den 1 september i år.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst