Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Björn Lyrvall har utsetts till ny ambassadör för arktiska frågor

Publicerad

Arktisregionen är av stor vikt för Sverige givet både de regionala aspekter som berör Sveriges arktiska regioner och de strategiska frågorna om klimat och säkerhetspolitik. Arktiska rådet är ett mellanstatligt forum där berörda staters och invånares gemensamma utmaningar i regionen behandlas. I rådet ingår de fem nordiska länderna, samt Kanada, Ryssland och USA och representanter för organisationer för urfolk i Arktis. Sverige lägger vikt vid ett aktivt deltagande i rådets arbete inte minst genom sin ambassadör för arktiska frågor.

Björn Lyrvall är i dag ambassadör i Washington. Han har tidigare varit utrikesråd för politiska frågor i Utrikesdepartementet, Sveriges representant i Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) med placering på EU-representationen i Bryssel och tjänstgjort bland annat vid ambassaderna i London och Moskva, samt vid generalkonsulatet i Leningrad. Han har också tjänstgjort som Carls Bildts särskilda rådgivare i dennes uppdrag för FN och EU på Balkan.

Björn Lyrvall tillträder befattningen som Arktisambassadör den 1 september i år.

Presskontakt

Kommunikationsenheten (UD KOM), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Kommunikationsenheten (UD KOM), Utrikesdepartementet, via registrator