Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny ambassadör i Benin

Publicerad

Regeringen har utsett Maria Leissner till ambassadör i Porto Novo, med stationering i Stockholm.

Maria Leissner har bland annat varit ambassadör i Guatemala samt på UD arbetat med demokratifrågor inom utvecklingsbiståndet. Hon har även varit generalsekreterare för den mellanstatliga organisationen Community of Democracies och chef för dess sekretariat under åren 2012 till 2017.

Maria Leissner tillträder som Stockholmsbaserat sändebud i Benin den 5 oktober.