Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer till Sverige

Publicerad

Fyra ambassadörer överlämnade torsdagen 15 februari 2018 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.

H.E. Mr Lee Jeong-kyu, Sydkorea

är född 1961 och har en Mastersexamen i internationella relationer från London School of Economics and Political Science samt en fil.kand. i ekonomi vid National University i Seoul. Han har tjänstgjort i Sydkoreas utrikesministerium sedan 1987 med stationering i bland annat Indien, USA och Storbritannien och Nordirland. Ambassadör Lee Jeong-kyu har under de senaste åren innehaft bland annat följande befattningar:

2017 –    Vice Minister för Politiska Frågor, Utrikesministeriet

2015 – 2016 Bitr. Generalsekreterare vid Sekretariatet för Nationell Säkerhet

2013 – 2015 Avdelningschef vid Internationella Policy Byrån,
Försvarsdepartementet

2012 – 2014 Avdelningschef för Personalenheten, Utrikesministeriet

2011 – 2012 Avdelningschef för Planeringsenheten, Utrikesministeriet

H.E. Mr Alaa Hegazy, Egypten

är född 1970 och har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1994. Han har studerat ekonomi och juridik vid universitetet i Kairo samt internationell politisk ekonomi vid Warwick University i Storbritannien. Ambassadör Hegazy talar arabiska, engelska och franska. Under de senaste åren har han innehaft bland annat följande befattningar:

2015 –    Biträdande kabinettschef på ministerkansliet vid Utrikesministeriet i Kairo

2011 – 2015 Ministerråd vid Egyptens ambassad i Washington (andreman 2014-2015)

2007 – 2011 Kansliråd, ministerkansliet vid utrikesministeriet i Kairo

2003 – 2007 Förstesekreterare Egyptens FN-representation i Genève

2002 – 2003 Andresekreterare Enheten för internationella ekonomiska frågor, utrikesministeriet Kairo

H.E. Mr Ahmed Kamal Hasan Al-Kamaly, Irak

är född 1960 och har tjänstgjort i Utrikesministeriet sedan 2009. Dessförinnan arbetade han på Industridepartementet samt inom det privata näringslivet i dator- och elektronikbranschen. Han har en vetenskaplig högskoleutbildning vid Almustanseria-universitet. Ambassadör Al-Kamaly talar arabiska, engelska och turkiska.

Under de senaste åren har han innehaft bland annat följande befattningar:

2017–    Enhetschef vid Amerikaenheten, Iraks Utrikesministerium.

2016 – 2017 Enhetschef vid Finansenheten, Iraks Utrikesministerium

2015 – 2016 Enhetschef för konsulära enheten, Iraks Utrikesministerium

2013 – 2015 Ambassadör vid Iraks ambassad i Manila

2010 – 2013 Generalkonsul vid Iraks Generalkonsulat i Istanbul

2009 – 2010 Ambassadör vid Iraks Utrikesministerium

H.E. Ms Janine Finck, Luxemburg

är född 1962 och har examen från tolkskolan ISTI i Bryssel, Diplomatiska Akademin i Wien och från Escuela Diplomatica i Madrid. Ambassadör Finck är gift. Hon har arbetat i Luxemburgs utrikesförvaltning sedan 1989 och hon har under de senaste åren innehaft bland annat följande befattningar:

2012 –    Ambassadör i Rom

2009 – 2012 Protokollchef

2008 – 2009 Biträdande polchef och EU-korrespondent

2002 – 2005 Minister och biträdande chef vid ambassaden i Peking

 

Presskontakt

Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator