Ny generalkonsul i Mariehamn

Regeringen har utsett Claes Hammar till generalkonsul på Åland.

Claes Hammar tjänstgör för närvarande vid Amerikaenheten och var dessförinnan Stockholmsbaserat sändebud för Karibien. Tidigare utlandsposteringar omfattar ambassaderna i Washington, Brasilia och Pretoria. I hemmaorganisationen har Claes Hammar bland annat varit bemanningschef.

Claes Hammar tillträder sin nya befattning den 1 september i år.