Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer till Sverige

Publicerad

Fyra ambassadörer överlämnade torsdagen 24 maj 2018 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.

H.E. Mr Soonthorn Chaiyindeepum, Thailand

har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1984. Han är fil.dr. i ekonomi och har studerat ekonomi vid Kasetsart universitet och Thammasat universitet i Thailand samt vid Australian National University.

Under de senaste åren har han innehaft bland annat följande befattningar:

2016 –         Thailands ambassadör i Qatar.

2012 – 2016 Minister vid Thailands ambassad, New Delhi

2011 – 2012 Enhetschef vid Asien- och Oceanienenheten, Thailands Utrikesministerium

2007 – 2011 Gruppchef vid enheten för ASEAN-länderna, Thailands Utrikesministerium

2004 – 2007 Minister vid Thailands ambassad i Singapore

2003 – 2004 Gruppchef för Internationell Ekonomisk Politik vid enheten för internationell handels politik, Thailands Utrikesministerium

H.E. Ms Liisa Maria Talonpoika, Finland

har en magisterexamen i ekonomi. Hon har tjänstgjort i utrikesdepartementet sedan 1989 och har de senaste åren innehaft bland annat följande befattningar:

2015 –        Enhetschef, Europaenheten, Utrikesdepartementet.

2013 – 2015 Ambassadör, Finlands ambassad i Nederländerna.

2009 – 2013 Bitr. enhetschef, Europaenheten, Utrikesdepartementet.

2005 – 2009 Råd, EU-sekretariatet, Premiärministerns kontor

2000 – 2005 Antici, Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen

1996 – 2000 EU-sekretariatet, Utrikesdepartementet

H.E. Mr José Antonio Bellina Acevedo, Peru

har en högskoleutbildning inom politik och internationella relationer. Han har tjänstgjort i utrikesdepartementet sedan 1977 och som ambassadör sedan 1999. José Antonio Bellina Acevedo har de senaste åren innehaft bland annat följande befattningar:

2015 –        Enhetschef, Enheten för Asien och Oceanien, Utrikesdepartementet.

2010 – 2015 Ambassadör, Perus ambassad i Kanada.

2008 – 2010 Biträdande Försvarsminister, Försvarsdepartementet.

2006 – 2008 Enhetschef, Enheten för Internationella frågor, Försvarsdepartementet.

2001 – 2006 Ambassadör, Perus ambassad i Panama.

1999 – 2000 Personalchef, Utrikesdepartementet.

1999 Enhetschef, Enheten för Multilaterala frågor, Utrikesdepartementet.

H.E. Mr Ricardo José Alvarado Noguera, Nicaragua (med sidoackreditering från Helsingfors)

har i över trettio år tjänstgjort inom universitets- och myndighetsvärlden samt arbetat med socialt arbete. Ambassadör Alvarado har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan år 2000 och har varit Dean inom diplomatiska kåren i Danmark från 2007 till 2011. Han har även varit Nicaraguas ambassadör i Irland och är för närvarande ambassadör i Finland, där han sedan 2017 är Dean för diplomatiska kåren.

Ambassadör Alvarado fick sin ingenjörsexamen 1987 i Nicaragua med högsta betyg. Han var en Fulbright-stipendiat i USA mellan 1988-1992 och har en civilingenjörsexamen samt är filosofie doktor i fysisk kemi.