Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Charlotte Petri Gornitzka blir biträdande chef på Unicef

Publicerad

FN:s generalsekreterare António Guterres har idag utsett Charlotte Petri Gornitzka till assisterande generalsekreterare och biträdande exekutivdirektör för Unicef. Hon kommer att ingå i Unicefs ledningsgrupp och leda organisationens strategiska arbete med extern kommunikation, resursmobilisering och partnerskap.

Charlotte Petri Gornitzka är idag ansvarig för OECD:s biståndskommitté (DAC). Hon valdes 2016 till ordförande och har visat prov på nytänkande och utveckling av biståndet utan att kompromissa med biståndets grundvalar. Petri Gornitzka har dessutom skapat en ökad insyn i DAC, inte minst i relation till civilsamhället.

UNICEF

Unicef är en av FN-systemets största organisationer med verksamhet i 190 länder. Unicef vägleds av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och arbetar med att stärka medlemsstaternas förmåga att uppfylla sina förpliktelser gentemot barn, såsom de fastställs i konventionen. Organisationens verksamhet når årligen miljontals människor världen över med bland annat rent vatten, utbildning, hälsovård, vaccinationer och skyddsinsatser. Unicef har ett unikt mandat centralt för genomförandet av regeringens utvecklingspolitiska prioriteringar och är en av de FN-organisationer som erhåller störst svenskt stöd.

Kontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst