Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer till Sverige

Publicerad

Fyra ambassadörer överlämnade torsdagen 13 september 2018 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.

H.E. Ms Romina Elisabeth Taboada Tonina, Paraguay

är född 1978 och har en doktorsexamen i juridik och diplomati. Hon har de senaste åren innehaft bl.a. följande befattningar:

2014 - Ministerråd, Paraguays ambassad vid Heliga Stolen och Malta, Rom. 

2011 – 2013 Förste ambassadsekreterare, Paraguays ambassad vid Heliga Stolen och Malta, Rom. 

2006 – 2011 Enhetschef, klagomålsavdelningen, Högsta Domstolen.

2004 – 2006 Tjänsteman, uppföljning av domstolsutslag, Högsta Domstolen.

H.E. Mr Ivan Pavlov, Bulgarien

är född 1969 och har en magisterexamen i bulgariska språket och litteraturen samt en doktorsexamen i teoretisk lingvistik. Han har tjänstgjort i utrikesdepartementet sedan 2000 och har de senaste åren innehaft bl.a. följande befattningar:

2016 -  Enhetschef, EU:s politiska och institutionella frågor, EU-enheten, Utrikesministeriet. 

2012 – 2016  Andreman, förste ambassadsekreterare, ambassadråd, Bulgariens ambassad i London.

2011 – 2012  Handläggare för de nordiska länder, EU-enheten, Utrikesministeriet. 

2007 – 2010 Chef för politiska avdelningen, andre ambassadsekreterare, Bulgariens ambassad i Stockholm.

2005 – 2007 Handläggare för de nordiska länder, EU-enheten, Utrikesministeriet. 

2002 – 2005 Attaché, tredje ambassadsekreterare, chef för konsulära avdelningen, Bulgariens ambassad i Oslo. 

2000 – 2002 Handläggare för Sverige, Norge och Island, EU-enheten, Utrikesministeriet. 

H.E. Mr Florencio Joel Alberto Sele, Mozambique

är född 1959 och har en högskoleutbildning inom diplomati och internationella relationer. Han har tjänstgjort i utrikesdepartementet sedan 1979 och har de senaste åren innehaft bl.a. följande befattningar:

2015 -  Ambassadör, biträdande protokollchef, Utrikesdepartementet. 

2012 – 2015 Ambassadör, enhetschef, utbildnings- planerings- och informationsavdelningen, Utrikesdepartementet.

2010 – 2012 Ministerråd, utbildnings- planerings- och informationsavdelningen, Utrikesdepartementet.

2007 – 2010 Ambassadråd, Moçambiques ambassad i USA.

2004 – 2007 Ministerråd, Afrika- Mellanösternenheten, Utrikesdepartementet.

2004 – 2005 Biträdande protokollchef, Utrikesdepartementet. 

2004 Ministerråd, enheten för Asien och Oceanien, Utrikesdepartementet.

1999 – 2003 Ministerråd, Moçambiques Högkommission, Zimbabwe.

H.E. Mr Yuba Nath Lamsal, Nepal (sidoackrediterad från Köpenhamn) 

har arbetat inom media under trettio år, framför allt på tidningen The Rising Nepal, där han arbetade mellan 1989 och 2016 i olika positioner, senast som chefredaktör. Han har också arbetat för en lång rad nepalesiska och internationella tidningar och nyhetsbyråer.

Ambassadör Yuba Nath Lamsal har vidare varit engagerad i flera olika organisationer som ägnar sig åt media, demokrati och mänskliga rättigheter samt internationella relationer, inklusive utvecklingsfrågor. 

Ambassadör Yuba Nath Lamsal har också arbetat med ett skogsutvecklingsprojekt för det tyska biståndsorganet GZT (1996) samt med ett medieprojekt för danska DANIDA (2000).

 

Kontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst