Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Nya ambassadörer till Sverige

Publicerad

Fyra ambassadörer överlämnade torsdagen 21 februari 2019 sina kreditivbrev till H.M. Konungen i högtidlig audiens på Stockholms slott. Kreditivbrevet är en fullmakt utfärdad av ambassadörens statschef. I och med att brevet nu är överlämnat till Sveriges statschef kan ambassadören från i dag fullt ut representera sitt land i Sverige.

H.E. Ms. Chandapiwa Nteta, Botswana

har en magisterexamen i offentlig förvaltning från Peking University. Hon inledde sin karriär vid utrikesministeriet 2000 och har under senare år innehaft bl.a. följande befattningar:

2018 - Protokollchef vid utrikesministeriet.

2015 – 2018 Biträdande Protokollchef vid utrikesministeriet.

2014 – 2015 Kansliråd och kanslichef i Addis Abeba.

Chandapiwa Nteta talar engelska och setswana (Botswanas officiella språk jämte engelskan).

 

H.E. Ms. Nur Ashikin Binti Mohd Taib, Malaysia
har examina inom franska språket och statsvetenskap från Indiana Universitet i USA. Nur Ashikin Binti Mohd Taib har tjänstgjort i utrikesministeriet sedan 1994 och har de senaste åren innehaft bl.a. följande befattningar:

2016 – Ambassadör, Malaysias ambassad i Bangladesh.        

2015 – 2016 Enhetschef, enhet för policy och samordning, utrikesministeriet.

2014 – 2015 Enhetschef, enheten för policy och strategisk planering, utrikesministeriet.     

2012 – 2014 Avdelningschef, avdelningen för kommunikation och offentlig diplomati, utrikesministeriet.             

2010 – 2012 Avdelningschef, enheten för policy och strategisk planering, utrikesministeriet.    

2006 – 2010 Ambassadråd, Malaysias ambassad i Bryssel.

2002 – 2006 Gruppchef, enheten för utbildning och karriärutveckling, utrikesministeriet.  

 

H.E. Mr. Edvin Skrt, Slovenien (sidoackrediterad med säte i Köpenhamn)

har en högskoleexamen i statsvetenskap. Edvin Skrt har tjänstgjort inom Utrikesministeriet sedan 1993 och har de senaste åren innehaft bl.a. följande befattningar:

2013 - Sändebud, rådgivare för bilaterala relationer och EU-frågor, ministerkansliet, Utrikesministeriet.

2012 – 2013 Ministerråd, chef för USA- och Kanadagruppen, Amerikaenheten, Utrikesministeriet.

2012 – 2012 Ministerråd, chargé d’affaires a.i., Sloveniens ambassad i Irland.

2010 – 2012 Ministerråd, chargé d’affaires a.i., Sloveniens ambassad i Brasilien.

2009 – 2010 Ministerråd, biträdande chef för gruppen för Sloveniens ordförandeskap i Europarådet.
Biträdande chef för gruppen för OSSE och Europarådet, enheten för multilaterala organisationer, Utrikesministeriet.

2003 – 2008 Förste ambassadsekreterare/Ambassadråd, Sloveniens ambassad i Slovakien.

Edvin Skrt talar engelska, italienska, portugisiska och kroatiska.

 

H.E. Ms. Youngor Sevelee Telewoda, Liberia (sidoackrediterad med säte i Berlin)

har en juristexamen från International Christian University i Tokyo. Hon började sin karriär inom utrikesministeriet 1984 och har under de senaste åren innehaft följande posteringar:

2018 - Ambassadör i Berlin

2011 – 2017 Ambassadör i Japan

2003 – 2010 Ambassadör i Belgien

Ambassadör Sevelee Telewoda talar engelska och franska.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst