Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen förlänger organisationsstrategierna för Sveriges utvecklingssamarbete med Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) och Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD)

Publicerad

ADB har två huvudsakliga verksamhetsdelar; dels utlåning till medelinkomstländer och privata företag i verksamhetsländerna, dels gåvomedel och tekniskt stöd till de mest utsatta och fattigaste länderna i regionen. Områden som prioriteras särskilt är inkluderande ekonomisk tillväxt, miljömässigt hållbar tillväxt och regional integration.

IFAD är en FN-organisation som finansierar utvecklingsprojekt på landsbygden i utvecklingsländer. Organisationen har ett särskilt fokus på småskaligt jordbruk och är viktig för att stötta de fattigaste delarna av befolkningen i låg- och medelinkomstländer.

Båda organisationerna är viktiga samarbetspartners till Sverige och bidrar i sitt arbete till att uppnå globala mål inom ramen för Agenda 2030. 

Kontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-557 38 01
e-post till Hanna Hessling