Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Annika Söder utsedd att bistå FN:s generalsekreterare i översynen av FN:s fredsbyggande verksamhet

Publicerad

Ambassadör Annika Söder har utsetts av FN:s generalsekretare Antonio Guterres att ingå i en grupp av framstående personer som under år 2020 bistår i översynen av FN:s fredsbyggande verksamhet.

Gruppen har en rådgivande funktion och ska ta fram förslag som generalsekreteraren förväntas beakta i sin kommande rapport om FN:s fredsbyggande.

- Det är ett hedersamt och viktigt uppdrag. FN behöver ytterligare stärka sitt arbete med att bygga hållbar fred och fredliga samhällen. Jag ser fram emot att bidra till den framtida inriktningen av denna kärnuppgift för FN. Inte minst vad gäller resurser för att förebygga och förhindra återfall i konflikt och vad gäller kvinnors roll i fredsprocesser. säger Annika Söder.

Övriga personer som ingår i gruppen är Gert Rosenthal (Guatemala), Liberata Mulamula (Tanzania), Nasser Judeh (Jordanien) och Roza Otunbayeva (Kyrgyzstan). Arbetet kommer att avslutas i samband med att generalsekreteraren presenterar sin rapport för FN:s medlemsstater sommaren 2020.

Sverige medverkar på olika sätt till FN:s fredsbyggande verksamhet. Sverige har varit ordförande i FN:s fredsbyggandekommission 2015 och i landkonfigurationen för Liberia sedan 2012. Sverige är en av de största givarna till FN:s fredsbyggandefond. En tredjedel av fondens medel går till arbete som främjar jämställdhet och kvinnors och flickors deltagande i fredsarbete. 

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst