Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Stor osäkerhet när det gäller utlandsresor

Publicerad

WHO har konstaterat att spridningen av det nya coronaviruset är en pandemi. Med det exceptionella läge som råder bör alla som planerar en utlandsresa noga tänka igenom vilka risker som finns och om resan behöver genomföras. Detta gäller oavsett om UD formellt avråder från ett område eller inte. Varje resenär har själv ett ansvar för att följa utvecklingen och fatta informerade beslut. Den som tillhör en riskgrupp bör vara särskilt uppmärksam.

I ett mycket osäkert läge kan situationen ändras från timme till timme. Detta gäller såväl virusspridningen som inresebestämmelser som kan ändras med kort varsel. Gränser kan stängas och nya karantänsregler upprättas. Också mot denna bakgrund är det viktigt att tänka igenom om resan bör genomföras.

Viktiga källor till information är UD:s olika plattformar, däribland ambassadernas hemsidor och appen UD Resklar, liksom Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur man undviker att smitta sig själv och andra. Våra ambassader uppdaterar löpande sin reseinformation utifrån den bästa möjliga information som finns tillgänglig för stunden. Det är viktigt att alla som planerar en resa tar del av denna information.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst