Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

UD förtydligar nuvarande avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

Publicerad

UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder ligger fast. UD har idag beslutat att häva de lands- och områdesspecifika avrådansbeslut med anledning av det nya coronaviruset som togs före den generella avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder. Samtliga avrådansbeslut som idag formellt hävs täcks och ersätts av den gällande avrådan för icke nödvändiga resor till alla länder som gäller fram till och med den 15 juli 2020.

Utrikesdepartementet beslutar att häva nedanstående beslut om avrådan från resor då dessa områden och länder omfattas av den nu gällande generella avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder.

  • Beslut den 17 februari 2020 om att avråda från alla resor till Hubei-provinsen samt från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao.
  • Beslut den 2 mars 2020 om att avråda från alla resor till Iran.
  • Beslut den 6 mars 2020 om att avråda från icke-nödvändiga resor till staden Daegu och provinsen Gyeongbuk i Sydkorea.
  • Beslut den 10 mars 2020 om att avråda från icke nödvändiga resor till hela Italien.
  • Beslut den 11 mars 2020 om att avråda från icke nödvändiga resor till delstaten Tyrolen i Österrike.

I länder eller områden där UD sedan tiden före 14 mars 2020 avråder från resor – som inte har något med coronapandemin att göra – gäller dessa beslut parallellt med den generella avrådan för icke nödvändiga resor till alla länder.