Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny ambassadör i Finland

Publicerad

Regeringen har idag utsett Nicola Clase till ambassadör i Helsingfors.

Nicola Clase tjänstgör för närvarande på Utrikesdepartementet som ambassadör för migrations- och flyktingsamordningsfrågor. Hon har tidigare varit ambassadör i London och statssekreterare för utrikes- och EU-frågor i Statsrådsberedningen samt tjänstgjort som utrikespolitisk rådgivare åt Moderaterna. Hon har vidare varit utlandsstationerad vid ambassaderna i Köpenhamn och London samt fellow vid Harvard University.

Nicola Clase tillträder sin nya befattning i oktober i 2020.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst