Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Sverige genomförde PISA-studien korrekt

Publicerad

För att vi ska kunna säkerställa rätt slutsatser utifrån resultaten i PISA 2018 har OECD granskat Sveriges genomförande av studien ytterligare en gång. Granskningsrapporten har nu levererats från OECD till Utbildningsdepartementet och till Skolverket.

Sverige är ett av 16 länder som exkluderat fler elever än PISA:s gräns på 5 % (av deltagande 15-åringar). OECD har bedömt att samtliga länders skäl till den utökade exkluderingsgraden var godkända.

I Sveriges fall bedömdes den utökade exkluderingsgraden kunna bero på att ett stort antal nyanlända elever kommit till Sverige åren innan PISA 2018 genomfördes.

– Jag är glad att kunna konstatera att Sveriges PISA-resultat står sig. OECD konstaterar att det antal elever som exkluderades i Sverige är rimligt, givet det stora antal nyanlända som kom hit åren innan PISA 2018. Genomgången av exkluderingen är grundlig och det är bra att OECD bedömer att Sverige har uppfyllt PISA:s krav, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg