Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

UD förlänger reseavrådan

Publicerad

UD har idag, den 9 november, fattat beslut om att förlänga avrådan från icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien till och med den 31 januari 2021.

Den 14 mars 2020 fattade UD beslut om att avråda från icke-nödvändiga resor till alla länder, detta med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och dess påverkan på förutsättningarna för det internationella resandet.

Sedan dess har UD hävt avrådan för ett antal länder inom EU/EES/Schengenområdet, samt Storbritannien.

UD har idag fattat beslut om att förlänga avrådan för icke-nödvändiga resor till alla länder utanför EU/EES/Schengenområdet samt Storbritannien. Beslutet gäller till den 31 januari 2021.

Pandemin är inte över. Det osäkra och föränderliga läge som var grunden till att UD i mars införde avrådan från utlandsresor kvarstår i stora delar av världen. Många länder har fortfarande stängda gränser eller omfattande begränsningar av in- och utresemöjligheter, karantänsbestämmelser och utegångsförbud. Osäkerheten är stor, och det är inte möjligt att förutspå när det kommer att vara möjligt att resa tryggt och fritt i hela världen med hänsyn till coronapandemin och dess konsekvenser.

Oavsett vart man reser vilar ett stort ansvar på den enskilde resenären. UD uppmanar varje resenär att förbereda sig ordentligt inför en resa, hålla sig välinformerad om aktuella inresebestämmelser och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på plats.

Beslutet

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

  1. För samtliga länder som inte omfattas av punkt 2 och 3 nedan, förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 januari 2021.

  2. UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike. Dessa länder är fortsatt undantagna från avrådan från icke nödvändiga resor.

  3. För Estland, Irland och Lettland gäller avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 18 november 2020.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst