Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen antar ny strategi för utvecklingssamarbetet med Demokratiska republiken Kongo

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en ny strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo (DRK) 2021–2025. Strategin ska bidra till att minska fattigdomen i landet, till bättre förutsättningar för en demokratisk utveckling och till ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.

- Med den nya strategin utökar vi det svenska samarbetet med DRK. Volymen ökas kraftigt och vi intensifierar vårt engagemang för miljö- och klimatfrågor samt matförsörjning. Samtidigt fortsätter våra viktiga insatser för mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Volymökningen sker mot bakgrund av behoven i landet. Därigenom kan vi ge stöd till det nya området miljö, klimat och hållbart nyttjande av naturresurser och samtidigt bibehålla vårt engagemang för mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet samt verksamhet för mer fredliga och inkluderande samhällen.

I den nya strategin görs en tydligare koppling mellan humanitära åtgärder, långsiktigt utvecklingssamarbete och fredsbyggande. Verksamheten ska på sikt bidra till ett minskat beroende av humanitärt bistånd.

Den nya strategin omfattar totalt 3,34 miljarder kronor, varav 3,3 miljarder kronor avser Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och 40 miljoner kronor avser Folke Bernadotteakademin (FBA).

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00