Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny ambassadör i Belgien och Luxemburg

Publicerad

Regeringen har idag utsett Annika Molin Hellgren till ambassadör i Bryssel och Luxemburg, med stationering i Stockholm.

Annika Molin Hellgren arbetar idag på enheten för FN-politik, konflikt och humanitära frågor (UD-FN). Tidigare har hon varit ambassadör i Ankara och Bagdad och varit Stockholmsbaserat sändebud i Eritrea. Hon har även tjänstgjort vid representationen i Genève, ambassaden i Damaskus, OECD-delegationen i Paris.

Annika Molin Hellgren tillträder sin nya befattning under hösten 2021.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst