Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige och Sydafrika i möten om ekonomi och politik inom ramen för den bi-nationella kommissionen (BNC)

Publicerad

I veckan möts Sverige och Sydafrika inom ramen för den så kallade bi-nationella kommissionen (BNC).

Sverige och Sydafrika har sedan länge en nära relation. Sydafrika är Sveriges största handelspartner i södra Afrika och en viktig partner i arbetet för att möta globala utmaningar, inte minst i FN-arbetet.

Mötet i den politiska kommittén den 17 juni syftar till att stärka den bilaterala dialogen och föra samarbetet inom multilaterala och regionala frågor framåt. På dagordningen står bland annat covid-19 pandemin, aktuella FN-frågor och samarbeten inom ramen för regionala organisationer. Mötet leds på svensk sida av utrikesrådet för politiska frågor, Elinor Hammarskjöld.

Diskussionerna i den ekonomiska kommittén den 14 juni avser att stärka det bilaterala utbytet av handel och investeringar samt främja samarbetet inom multilaterala organisationer. Mötet syftar till att bredda och fördjupa samarbetet våra länder emellan inom en rad områden som främjar en hållbar utveckling, däribland miljö och klimat, energisektorn, digitalisering samt gruvnäring. Mötet leds på svensk sida av utrikesrådet för handelsfrågor, Per-Arne Hjelmborn.

Bakgrund

BNC etablerades 1999 som forum för dialog mellan Sverige och Sydafrika om frågor av gemensamt intresse inom politik, ekonomi, utbildning, forskning, miljö, klimat och vatten samt mänskliga rättigheter och kultur. Arbetet bedrivs inom ramen för fyra kommittéer i kombination med högnivåmöten vartannat år.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst