Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

UD häver avrådan till Ukraina och återinför avrådan till Rwanda och Thailand

Publicerad

UD har den 22 juli 2021 beslutat om att ändra i den befintliga avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder. Dagens beslut innebär att avrådan från icke nödvändiga resor till Ukraina hävs med omedelbar verkan. Samtidigt återinförs avrådan från icke nödvändiga resor till Rwanda och Thailand.

Då Ukraina har lagts till på EU:s lista över undantagna länder från inreseförbudet har UD beslutat att häva avrådan från icke nödvändiga resor till delar av landet. För halvön Krim samt regionerna Donetsk och Luhansk, kvarstår dock UD:s avrådan från alla resor. Samtidigt har UD beslutat att återinföra avrådan från icke nödvändiga resor till Rwanda och Thailand, bland annat på grund av att EU tagit bort dessa länder från listan på länder som undantas inreseförbudet till EU. 

Beslutet träder i kraft med omedelbar verkan, från och med idag den 22 juli.

UD arbetar med inriktningen att övergå till en ordning där pandemirelaterade avrådansbeslut endast behålls för särskilt utsatta länder och regioner. En sådan normalisering sker efter sommaren så snart det är möjligt och under förutsättning att utvecklingen tillåter detta.

UD:s råd till alla som planerar en resa

På många platser finns det fortfarande strikta inresebestämmelser och lokala restriktioner som försvårar för svenska resenärer. För resor till länder och områden där det inte finns en avrådan ligger UD:s råd fast: läget är snabbt föränderligt, lokala restriktioner kvarstår och ett stort eget ansvar vilar på den enskilda resenären. Svenska resenärer uppmanas att läsa på inför resan, följa lokala restriktioner och planera för hemresan i god tid.

Gällande beslut i korthet

  • Från och med den 22 juli 2021 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Ukraina. För halvön Krim samt regionerna Donetsk och Luhansk kvarstår dock avrådan från alla resor.
  • UD återinför samtidigt avrådan från icke nödvändiga resor för Rwanda och Thailand. Beslutet gäller till och med den 1 september 2021.
  • UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Albanien, Andorra, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Brunei, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kosovo, Kroatien, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, San Marino, Saudiarabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydkorea, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA, Vatikanstaten, Österrike samt Hongkong, Macao och Taiwan. 
  • För de länder som inte omfattas av punkt 1 eller 3 ovan gäller avrådan från icke nödvändiga resor alltjämt till och med den 1 september 2021.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst