Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Statsbesök från Tyskland

Publicerad

Den 7–9 september avlägger Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier statsbesök i Sverige på inbjudan av H.M. Konungen. Presidenten åtföljs av sin hustru, fru Elke Büdenbender.

Syftet med statsbesöket är att främja de redan goda svensk-tyska relationerna och ytterligare stärka långsiktiga politiska, ekonomiska, samhälleliga och kulturella förbindelser. Besöket syftar också till att stimulera fördjupade samarbeten inom bland annat klimat, energi och digitalisering, med fokus på innovativa och hållbara lösningar.

Tyskland är en av Sveriges viktigaste handelspartner, tillika världens fjärde största ekonomi, och en av våra närmaste och mest betydelsefulla samarbetspartner inom EU och i internationella sammanhang. Vi är likasinnade i många samhällsfrågor och har ett brett bilateralt samarbete.

Teman för besöket, som äger rum i Stockholm och Kiruna, är innovation, hållbarhet och demokrati.

Det senaste statsbesöket länderna emellan ägde rum i oktober 2016, då kungaparet besökte Tyskland.

Programmet i korthet

Statsbesöket genomförs under former anpassade efter den pågående pandemin och i enlighet med rådande restriktioner. Justeringar i programmet kan bli aktuella. 

Tisdag 7 september

Statsbesökets första dag består traditionsenligt av flera ceremoniella inslag.

Förmiddag
Kronprinsessparet tar emot presidentparet vid ankomsten till Arlanda.

Kungaparet möter presidentparet vid Hovstallet för kortege till Kungliga slottet.

Högtidlig välkomstceremoni på inre borggården.
Pressuttalanden av kungen och presidenten.

Kungaparet bjuder presidentparet på lunch på Kungliga slottet.
Lunch på Utrikesdepartementet, med utrikesministern som värd, för representanter ur den tyska delegationen.

Eftermiddag
Presidentparet och kungaparet besöker Tyska kyrkan.

Talmannen tar emot president Steinmeier i riksdagen, där presidenten också kommer att hålla ett anförande.

Statsministern tar emot presidenten för samtal.

Fru Büdenbender och drottningen besöker Barnombudsmannen, för samtal om barnets rättigheter och hur pandemin har påverkat barnen, samt en presentation av Barnahus verksamhet.

Kväll
Kungaparet ger en galamiddag på Kungliga slottet. Med anledning av pandemin genomförs middagen i ett anpassat mindre format.

Onsdag 8 september

Förmiddag
Kungaparet tar emot presidentparet på Drottningholm och förevisar det unika världsarvet.

Presidenten och kungen besöker Scania i Södertälje, där hållbara transporter, elektrifiering och artificiell intelligens tas upp.

Fru Büdenbender och drottningen besöker stiftelsen Silviahemmet, som verkar för att sprida kunskap om demenssjukdom med målet att personer som lever med demens och deras anhöriga ska ges högsta möjliga livskvalitet.

Drottningen och fru Büdenbender besöker Tyska skolan i Stockholm för att bland annat få information kring hur skolverksamheten bedrivits under pandemin.  

Stockholms stad står värd för en lunch i stadshuset.

Eftermiddag
Presidenten och kungen besöker Karolinska universitetssjukhuset. Forskning och innovation inom e-hälsa och pandemins påverkan på området är några av de frågor som kommer att diskuteras.
 
Fru Büdenbender och drottningen besöker Goetheinstitutet för panelsamtal om det viktiga språkutbytet mellan Sverige och Tyskland och hur språkstudier kan uppmuntras.

Presidenten och kungen besöker ArkDes, Sveriges nationella centrum för arkitektur och design, där berättelsen om svensk arkitektur och hållbarhet presenteras med fokus på träbyggnation. Ett digitalt besök på Sara Kulturhus i Skellefteå, ett av världens högsta trähus, som öppnar samma dag, äger också rum.

Torsdag 9 september

Statsbesökets tredje dag äger rum i Kiruna.   

Förmiddag
Besök på Esrange. På rymdbasen Esrange Space Center, som ägs och drivs av det statligt ägda rymdbolaget Swedish Space Corporation (SSC), bedrivs nationell och internationell forskning och kommersiell rymdverksamhet, bland annat genom uppsändning av sondraketer och stratosfäriska ballonger samt satellitkommunikation. Här samarbetar sedan länge tyska och svenska rymdaktörer för att utveckla rymdområdet.

Landshövdingen i Norrbottens län står värd för en lunch i Kirunas nya stadshus, Kristallen. Under lunchen kommer flytten av staden att belysas ur olika aspekter.

Eftermiddag
Besök på LKAB. Där kommer arbetet med omställningen av järn- och stålindustrin för en hållbar framtid att presenteras, vilket bland annat inkluderar fossilfri järn- och stålproduktion, en digitaliserad, automatiserad och koldioxidfri gruvdrift och produktion av kritiska mineraler från återvunnet gruvavfall.

Kväll
Statsbesöket avslutas när kungaparet tar farväl av sina gäster vid en avskedsceremoni på Kiruna Airport.

_ _ _

Ett mer detaljerat program kommer att publiceras i anslutning till besöket.

Till redaktionen

Medierepresentanter behöver särskild ackreditering via UD för att bevaka statsbesöket. Sista dag att ansöka om ackreditering är torsdagen den 2 september 2021.

Ackrediteringen är stängd. 

 

Presskontakt

Boel Lindbergh
Chef UD:s internationella presscenter
Telefon 08-405 50 08
Mobil 072-735 50 08
e-post till Boel Lindbergh
Åsa Wiberg
Departementssekreterare, Enheten för Europeiska unionen
Telefon 08-405 50 83
Mobil 070-209 92 75
e-post till Åsa Wiberg