Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Lansering av FN-rapport om de globala humanitära behoven

Publicerad

Den 2 december 2021 står Sverige tillsammans med FN:s kontor för samordning av humanitärt bistånd (OCHA) värd för dellanseringen av en rapport om de globala humanitära behoven ”Global Humanitarian Overview” i Stockholm.

OCHA har en samordnande roll för det humanitära systemet och presenterar årligen en översikt över de globala humanitära behoven (GHO) för kommande år. Det är första gången lanseringen av rapporten sker i Stockholm. Övriga lanseringsorter är Genève, Berlin, Bryssel, London och Washington D.C. Temat för lanseringen är klimatförändringar och konflikters inverkan på den ökande risken för svält i vår omvärld. Idag lever 45 miljoner människor i 43 länder på gränsen till svält, en siffra som ökat med 67 procent sedan 2019. Över 60 procent av världens hungriga lever i konfliktdrabbade områden. Samtidigt bidrar klimatförändringar och miljöförstöring till allt mer extremväder och väntas bli den främsta orsaken till hunger i framtiden.

Vid lanseringen av rapporten i Stockholm deltar bland annat Qu Dongyu, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Amir Abdulla, biträdande exekutivdirektör för FN:s livsmedelsprogram (WFP), utöver civilsamhällesaktör från Jemen och deltagande från andra internationella organisationer, UD och Sida.

Sverige är en av världens största humanitära givare (femte största 2020). Vi är en nyckelpartner till FN-organisationer som FN:s kontor för humanitära frågor (OCHA), FN:s livsmedelsprogram (WFP), UNICEF och FN:s flyktingorgan UNHCR, vilka hanterar 70 procent av vårt humanitära stöd.

Följ lanseringen av rapporten här: www.media.un.org/en/webtv eller på www.government.se/   den 2 december kl. 14.00 - 15.30. 

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst