Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Karl-Olof Andersson ny generalkonsul i Mariehamn

Publicerad

Regeringen har utsett Karl-Olof Andersson till generalkonsul på Åland.

Karl-Olof Andersson är idag ministerråd och biträdande myndighetschef vid ambassaden i Peking. Han har tidigare varit ambassadör i Pyongyang, arbetat vid olika enheter i UD samt tjänstgjort bland annat vid ambassaderna i Berlin och Tallinn.

Karl-Olof Andersson tillträder sin nya befattning i augusti 2022.