Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

UD skärper avrådan från resor till Ukraina samt uppmanar svenskar att lämna landet

Publicerad

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har UD idag beslutat att avråda från alla resor till Ukraina samt att uppmana svenskar som befinner sig i Ukraina att lämna landet.

Avrådan gäller tillsvidare.

Detta beslut ersätter tidigare beslut i vilket Utrikesdepartementet avrådde från alla resor till halvön Krim samt regionerna Donetsk och Luhansk och från icke-nödvändiga resor till övriga Ukraina. Denna avrådan har nu skärpts och inkluderar därtill en uppmaning till svenskar som befinner sig i Ukraina att lämna landet.

UD och den svenska ambassaden i Kiev följer utvecklingen noga och har nära kontakt med övriga EU- och nordiska länder. Osäkerheten över utvecklingen är stor, säkerhetsläget kan snabbt förändras och UD ser löpande över och anpassar dessa rekommendationer.

Svenskar i Ukraina bör vidta åtgärder för att snarast lämna Ukraina. UD uppmanar svenskar att kontrollera sina resehandlingar och försäkringsvillkor samt lämna landet med stöd av de alternativ som finns. Var och en arrangerar själv sin utresa. Ett kraftigt försämrat säkerhetsläge kan komma att begränsa ambassadens möjligheter att ge konsulärt stöd.

UD uppmanar även svenskar på plats att iaktta stor försiktighet och följa händelseutvecklingen via lokal och internationell media, att löpande ta del av ambassadens reseinformation via appen UD Resklar eller Sweden Abroad samt att anmäla sig på ambassadens svensklista/lista över svenskar i landet. Svenskar som inte längre befinner sig i Ukraina uppmanas att avregistrera sig från svensklistan.

Svenskar som deltar i internationella insatser uppmanas ta kontakt med sina arbetsgivare för närmare anvisningar.

Ambassaden uppskattar att omkring 200–300 svenskar för närvarande befinner sig i landet.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst

Faktaruta

En uppmaning till svenskar att lämna ett land är UD:s starkaste nivå av avrådan. Ett sådant beslut fattas enbart i lägen där det finns överhängande fara på grund av stridigheter eller andra allvarliga hot i landet.

En avrådan är alltid en stark indikation på ett allvarligt säkerhetsläge samt att UD och ambassaden har mycket begränsade möjligheter att hjälpa svenskar på plats.

Svensklistan är frivillig att skriva upp sig på. Uppgifterna på listan kan vid behov användas av UD eller ambassaden för att kontakta dig i en konsulär krissituation. Man måste själv avregistrera sig från listan vid hemkomst. De som har rätt till konsulärt stöd ska vara bosatta i Sverige och ha svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd.