Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Karin Wallensteen ny ambassadör i Brasilien

Publicerad

Regeringen har utsett Karin Wallensteen till ny ambassadör i Brasilia.

Karin Wallensteen är idag statssekreterare i Statsrådsberedningen (SB) med ansvar för utrikesfrågor och säkerhetspolitiska rådet. Tidigare var hon chef för Enheten för utrikes- och EU-frågor i SB. Karin Wallensteen har även tjänstgjort vid ambassaderna i Brasilia och Addis Abeba liksom vid olika enheter i UD samt på Jordbruksdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet.

Karin Wallensteen tillträder sin nya befattning i augusti 2022.