Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Försvarsmakten får i uppdrag att fördjupa det operativa försvarssamarbetet mellan Sverige, Danmark och Norge

Publicerad

Försvarsmakten ska tillsammans med sina motsvarigheter i Danmark och Norge etablera en militär koordineringsgrupp för att fördjupa det operativa försvarssamarbetet mellan länderna.

Regeringen har i dag beslutat att Försvarsmakten tillsammans med sina motsvarigheter i Danmark och Norge ska etablera en militär koordineringsgrupp. Gruppen ska analysera hur beslutade åtgärder ska implementeras och prioriteras inom ramen för det fördjupade operativa försvarssamarbetet, samt ta fram en tidplan för genomförande.

De beslutade åtgärdspunkterna syftar till att stärka förmågan för Sverige, Danmark och Norge att kunna agera tillsammans i fred, kris och konflikt.