Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Regeringen har beslutat om 50 miljoner i stöd till Ukraina

Publicerad

Regeringen har beslutat att fem miljoner euro, cirka 50 miljoner svenska kronor, ska lämnas i stöd till Ukraina via en Natofond. Stödet ska i huvudsak användas till projekt för att hantera kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot.

Nato har upprättat en fond för Ukraina och frågat om Sverige vill bidra med pengar till fonden för att stödja Ukrainas försvar. Ukraina har särskilt efterfrågat stöd för att hantera kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot (CBRN-hot).

Regeringen beslutade i dag att genom en ändring i Försvarsmaktens regleringsbrev för 2022 överföra medel mellan två anslagsposter för internationella insatser. Det frigör ekonomiskt utrymme så att Försvarsmakten kan betala ut pengarna till Natos fond för Ukraina.