Pressmeddelande

Sverige går med i koalition som vill driva på för minskade plastföroreningar

Publicerad

Sverige har gått med i High Ambition Coalition to end Plastic Pollution. Koalitionen samlar likasinnade länder för att driva på förhandlingarna om ett ambitiöst rättsligt bindande globalt avtal mot plastföroreningar.

– Om vi inte gör något riskerar det finnas mer plast än fisk i haven år 2050. Vi behöver ett nytt globalt om plastföroreningar på plats inom två år, Sverige kommer vara pådrivande i dessa förhandlingar så att fler länder gör mer fortare, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Varje år hamnar mellan 5–12 miljoner ton plastavfall i haven. Utan effektiva åtgärder förväntas utsläppen i haven tredubblas till 2040. Koalitionen sätter det gemensamma målet att plastföroreningar ska upphöra till 2040. För att nå målet sätter koalitionen tre strategiska mål och sju nyckelresultat för framgång. Koalitionen, som leds av Norge och Rwanda, lanseras idag och har förtillfället 19 medlemmar, däribland de nordiska länderna, Kanada, Peru, Costa Rica, Ecuador, Portugal, Schweiz, Tyskland, Senegal, Sydkorea, Frankrike, Georgien m.fl.

Presskontakt

Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Faktaruta

På FN:s miljöförsamling Unea i mars 2022 enades världens länder om det historiska beslutet att inleda förhandlingarna om ett nytt rättsligt bindande globalt avtal mot plastföroreningar. Förhandlingarna väntas ta två år och beslutet beskrivs som den största miljööverenskommelsen sedan Parisavtalet. The High Ambition Coalition initieras nu av Norge och Rwanda som ett medel för att driva på arbetet. Koalitionen planerar att göra anföranden, arrangera event och identifiera prioriteringar inför förhandlingstillfällena. Koalitionen kommer också löpande arbeta med viktiga element och utmaningar för att informera och bidra till de internationella förhandlingsmötena.