Förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser hanteras skyndsamt

Publicerad

Regeringen har idag tagit emot en begäran från Svenska kraftnät om att ta fram en lösning på hur ett stöd till elanvändare för höga elpriser ska kunna betalas ut till elkunderna. Bakgrunden är att Svenska kraftnät idag har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om att få använda så kallade flaskhalsintäkter till att finansiera ett sådant stöd.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Jag välkomnar den ansökan som Svenska kraftnät presenterat idag och som beskriver hur så kallade flaskhalsintäkterna kan användas som ett högkostnadsskydd för höga elpriser. Nu väntar en oberoende prövning av ansökan hos Energimarknadsinspektionen, säger statsminister Ulf Kristersson.

– Parallellt med Energimarknadsinspektionens handläggning tar regeringen nu skyndsamt fram en lösning för hur stödet ska kunna betalas ut till elkunderna, ett arbete som har högsta prioritet, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

I Svenska kraftnäts ansökan till Energimarknadsinspektionen finns förslag på hur stödet kan utformas, men inte hur det ska betalas ut till elkunderna. Därför har myndigheten nu bett regeringen att bistå med att ta fram en sådan lösning.  

Presskontakt

Helena Walentowicz
Pressekreterare hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 65 47
e-post till Helena Walentowicz
Joel Apelthun
Presskontakt hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00

Bakgrund

Den 18 augusti 2022 gav regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att få använda så kallade flaskhalsintäkter för att finansiera nödåtgärder för elanvändare. I det uppdraget ingick även att presentera ett förslag på hur stödet kan utformas.

Idag, den 27 oktober, har Svenska kraftnät lämnat ansökan till Energimarknadsinspektionen, som ska genomföra en oberoende prövning.

Svenska kraftnät har parallellt med ansökan till Energimarknadsinspektionen lämnat in en begäran, så kallad hemställan, till regeringen om att ta fram en lösning på hur högkostnadsskyddet ska kunna betalas ut till elkunderna.