Peter Kullgren deltar i möte för ökad svensk livsmedelsexport

Publicerad

Landsbygdsminister Peter Kullgren kommer på tisdag den 25 oktober att hålla ett tal och delta i ett möte som anordnas av paraplyorganisationen för svensk export, Team Sweden Livsmedel. På agendan står livsmedelsexporten i en förändrad omvärld.

– Livsmedelsexporten är en motor för att öka svensk livsmedelsproduktion och för att trygga svensk livsmedelsförsörjning. Företagen i livsmedelskedjan har för tillfället utmaningar med ett ökat kostnadstryck och en turbulent omvärld. Som nybliven landsbygdsminister är min tydliga ambition att öka konkurrenskraften i den svenska livsmedelsproduktionen, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina har på många sätt påverkat svensk livsmedelsproduktion. För att diskutera utmaningar och möjligheter för svensk livsmedelproduktion och dess export har Näringsdepartementet bjudit in de branschorganisationer, företag och myndigheter som finns under det exportfrämjande paraplyet Team Sweden, till ett möte.

Under en heldag redogör experter på området hur omvärldsläget påverkar den globala livsmedelshandeln och vilka möjligheter det ger svensk livsmedelsexport på kort och lång sikt. Business Sweden kommer presentera livsmedelstrender och hur svenska företag kan växa globalt från inte mindre än sju olika marknader.

Fakta:

Den nationella livsmedelsstrategin som antogs av Riskdagen 2017 syftar till att öka svensk livsmedelsproduktion. För att öka konkurrenskraften i svensk livsmedelsproduktion finns ett program för att främja svensk livsmedelsexport under namnet ”Try Swedish” hos Business Sweden. Värdet av den svenska livsmedelsexporten uppgick till nästan 62 miljarder kronor vid slutet av 2021.

Team Sweden Livsmedel är en plattform för alla aktörer som är intresserade av att öka svensk livsmedelsexport, företag och branschorganisationer såväl som myndigheter.