Pressmeddelande från Finansdepartementet

Bättre beredskap för personallån mellan myndigheter

Publicerad

Justitierådet Thomas Bull har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som skapar bättre förutsättningar för personallån mellan myndigheter. Syftet har varit att öka effektiviteten och beredskapen i statsförvaltningen. Nu är arbetet klart. I sin slutredovisning klargör utredaren vad som är viktigt att tänka på vid personallån och vad som kan göras för att ännu fler personallån ska bli av.

Under pandemin ställde många myndigheter upp för varandra genom att tillfälligt låna ut sin personal. Men flera personallån blev aldrig av med hänvisning till oklarheter gällande regelverket och det praktiska genomförandet. Justitierådet Thomas Bull gavs därför i uppdrag att reda ut de frågetecken som fanns. Han konstaterar i sin slutredovisning att det inte finns några principiella hinder för myndigheter att låna personal av varandra.

Personallån gagnar också myndigheternas verksamhet, staten som helhet och de enskilda statsanställda. Enligt utredaren kan förutsättningarna för personallån bli bättre, och han anser att myndigheterna bör sträva efter att använda sig av lån i större utsträckning än vad som sker i dag. Thomas Bull anser vidare att myndigheterna bör se till att de är bättre förberedda för personallån och att Arbetsgivarverket kan utveckla sitt arbete ytterligare med att ge myndigheterna stöd.

– Jag välkomnar att myndigheterna nu får bättre kunskap om hur de kan förbereda sig för personallån. Att myndigheter under regeringen samarbetar genom att låna ut personal skapar förutsättningar för en ökad effektivitet i statsförvaltningen och en bättre beredskap för att hantera krissituationer, säger civilminister Erik Slottner.

Presskontakt

Andia Gemsjö
Presskontakt
Telefon (växel) 08-405 10 00